Handels- og Medlembetingelser

§1 Betaling

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

Hvis du vælger at betale dit abonnement med dankort eller kreditkort, accepterer du samtidig, at Spjæt automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber.

Spjæt bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

I Spjæt modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

Særlige kriterier for betalingskort

Maestro

Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron

Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§2 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Spjæt forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Spjæt. Dette kan gøres via hjemmesiden på følgende link: mit-medlemsskab

Når du køber et abonnement på spjaet.dk, indgår du aftale med Spjæt I/S.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på spjaet.dk/dit-medlemskab kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt. Derudover kan du på din profilside printe kvitteringer for alle dine køb.

Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det efter introduktionsperioden automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges. Gældende normalpriser kan ses på spjaet.dk/priser.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

§3 Medlemsbetingelser

Spjæt kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive annonceret på hjemmesiden og eller via email.

§4 Varighed/Medlemskab

Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Der er 3 måneders binding på alle medlemsskaber. Herefter kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel.

§5 Opsigelse

Aftalen kan opsiges via kontrolpanel på hjemmesiden eller via email til booking@spjaet.dk Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Spjæt.

§6 Prisændringer

Spjæt forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7 Ledige pladser

Spjæt kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§8 Afbud

I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest dagen før kl. 20.

Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon eller mail på booking@spjaet.dk. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§9 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Spjæt ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§10 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Spjæt er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Spjæt tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11 Sygdom

I tilfælde af længervarende sygdom er det muligt at sætte et medlemskab i bero. Spjæt kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§12 Hold udbud

Spjæt har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”mit medlemsskab” – ”opdatere betalings oplysninger”. Ved kontakt til Spjæt kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Spjæt uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 Ophavsrettigheder

Al indhold i både fysisk og elektronisk form, her under koreografier og video materiale, tilhører Spjæt eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftlig samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Spjæt I/S forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.